Uit de Zorgbrand is een bemiddelingsbureau dat zich richt op zorginstellingen, organisaties en artsen voor wie kwetsbare ouderen de doelgroep vormen.

Het doel van dit bureau is vraag naar en aanbod van (gespecialiseerde) artsen op elkaar af te stemmen.

Het aanbod betreft primair specialisten ouderengeneeskunde, tot voor kort verpleeghuisartsen, en huisartsen met een kaderopleiding voor ouderen.
Afhankelijk van de markt betreft het aanbod ook basisartsen en artsen met een andere specialistische opleiding dan wel affiniteit en ervaring met kwetsbare ouderen.
De dubbele vergrijzing van de Nederlandse populatie draagt bij aan een groeiend tekort aan specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen.

Ten gevolge van opgelegde veranderingen in de zorg zal een groeiend aantal kwetsbare ouderen in verzorgingshuizen (gaan) wonen of thuis blijven.
Dit betekent dat ook andere instellingen en organisaties dan verpleeghuizen behoefte gaan krijgen aan specialisten ouderengeneeskunde. Mede door deze veranderingen heb ik het bureau Uit de Zorgbrand opgezet.

Als medisch socioloog heb ik 40 jaar gewerkt aan de Universiteit Maastricht bij de faculteit geneeskunde/gezondheidwetenschappen. Ik was actief op de terreinen onderwijs, onderzoek en zorginnovatie. Het zwaartepunt ligt op mensen met chronische aandoeningen en ouderen. Dit heeft geleid tot een breed netwerk in de zorg. Dat netwerk is van belang in de arbeidsbemiddeling.
Uit de Zorgbrand
Dit heeft geleid tot een breed netwerk in de zorg. Dat netwerk is van belang in de arbeidsbemiddeling.
Webdesign: Peter Scheele